Persoonsgegevens en foto’s

Bewust of onbewust deel je als deelnemer aan de Team Triathlon Arnhem persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met je persoonsgegevens. Daarnaast worden tijdens de TTA foto’s gemaakt. Deze kunnen door ons geplaatst worden op de facebookpagina van de TTA of op deze website. Als je hier bezwaar tegen hebt, kun je dit tijdens of na plaatsing aan ons kenbaar maken. Geef hierbij dan ook je deelnemersnummer(s) door. Wij zorgen er dan voor dat de foto(‘s) van onze websites verwijderd worden en informeren de betreffende fotograaf hierover.

 

Rechten

Op grond van de wet heb je verschillende rechten. Je hebt het recht om de persoonsgegevens in te zien die Stichting Team Triathlon Arnhem van jou verwerkt en om jouw gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Daarnaast heb je het recht van bezwaar en het recht op beperking van gegevensoverdraagbaarheid. Als je gebruik wilt maken van één van je rechten neem dan contact met ons op via het kopje “Contact“).

Wij zullen jouw verzoek in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van jouw verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij je hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van het verzoek en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn oploopt tot drie maanden.

Naast bovenstaande rechten staat het je altijd vrij een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de autoriteit staan op de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.