Dit is de privacy statement van de Stichting Team Triathlon Arnhem (nader te noemen ‘TTA’), gevestigd in Arnhem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59444517

Bewust of onbewust deel je als lid persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met je persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor je uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel je vraag dan gerust per e-mail info@teamtriathlonarnhem.nl

In onderstaande tabel kun je snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van jou verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. Omdat inschrijving via de NTB verloopt beschikken wij niet over je gegevens en bewaren wij deze ook niet. Over deze gegevens kun je meer informatie bij de Nederlandse Triatlonbond krijgen.

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Administratie Bankgegevens
Betaalgegevens
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en in de financiële administratie voor 7 jaar. Rabobank
Donateurs / sponsoren NAW gegevens

Telefoonnummer
E-mail adres

Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. Niet gedeeld
Vrijwilligers Voornaam
Achternaam
E-mailadres

Beschikbaarheid

Voorkeur activiteit

In het jaar van en 1 jaar na de teamtriathlon. Niet gedeeld
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomst In het jaar van en 1 jaar na de teamtriathlon. Niet gedeeld
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren Cookies
(zie voor meer info het sub kopje Cookies)
IP-gegevens
Gegevens over jouw activiteiten op onze website. Internetbrowser en apparaat type
IP-adres
Toestemming Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd. Websitebeheerder
Analytics tools

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op je computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om je meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat je voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

Je kunt je toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door je internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de Help-functie van je browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder jouw toestemming verstrekt TTA geen persoonsgegevens .In de tabel in het begin van de privacyverklaring tref je een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens worden gebruikt. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Teamtriathlon Arnhem blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
Je hebt het recht TAA te verzoeken om inzage in je persoonsgegevens (tenzij de vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om je gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je dient je bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien je wenst dat jouw gegevens verwijderd worden, zal de vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
TTA treft passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van TTA. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. TTA raadt je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Beeldmateriaal
Foto’s van deelnemers kunnen worden gebruikt op onze social media kanalen, op onze website en in de besloten facebookgroep. Op de openbare kanalen zal TTA geen personen identificeren op deze foto’s. Mocht je niet op foto’s willen staan van onze openbare kanalen,  geef dit dan bij het aanmelden op de dag zelf aan of neem vooraf via mail contact op met het bestuur info@teamtriathlon.nl om de mogelijkheden te bespreken.

Wijziging van het privacy beleid
TTA past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. TTA raadt je dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de stichting er alles aan doen je via de website te informeren.

Contactgegevens
Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of TTA wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens, kun je contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: bestuur Stichting Team Triathlon Arnhem

E-mail: info@teamtriathlon.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht heeft over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Datum: februari 2019